BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

technologie

Wylewki samopoziomujące

Sukces to innowacja x doświadczenie
Przy budowie systemu podłogowego spotykają się różne czynniki, które dopiero w połączeniu tworzą wysoką jakość całości. Na początku jest wysoka jakość materiału i mieszanki. Dochodzi do tego doświadczenie producenta, zarówno przy ustalaniu receptury jak i przy obróbce. Na trzecim miejscu jest aspekt ekologiczny, gdyż szczególnie podłoga stwarza istotne warunki dla zdrowego biologicznie klimatu w pomieszczeniu i wysokiego komfortu mieszkalnego.

We wszystkich tych obszarach nazwa Knauf, od ponad 60 lat odpowiada za przodujące produkty, innowacyjne osiągnięcia i partnerstwo ze wszystkimi uczestnikami całego procesu. Zawsze przy tym dążąc do celu, by uczynić budowanie z jednej strony lepszym, zaś z drugiej strony bardziej ekonomicznym.

Systemy podłogowe firmy Knauf, z płynnymi jastrychami, czy też suchymi strukturami posadzkowymi, należą do najważniejszych osiągnięć budownictwa.

Wielostronne zastosowanie ulepsza każde podłoże!
Płynne jastrychy firmy Knauf są idealne jako pływający jastrych na warstwach izolacji akustycznej lub termicznej, jako jastrych na warstwie rozdzielczej lub jako jastrych zespolony oraz w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego. W budownictwie mieszkaniowym, obiektowym, przy przebudowie i modernizacji (renowacji).

Zależnie od wymogów macie Państwo wybór między trzema rodzajami:
przewodzącym ciepło dla ogrzewania podłogowego
ekonomicznym we wszystkich przypadkach
szybkim przy krótkich terminach realizacji
Dobre podstawy dla dobrych podłóg są wszędzie.
Każda budowa jest inna, lecz wszystkie wymagają tego samego: możliwie jak najwyższej jakości. W budownictwie mieszkaniowym, obiektowym, przebudowie oraz przy modernizacji.

Równe powierzchnie, bez żadnych poprawek.
Płynne jastrychy firmy Knauf mieszane są mechanicznie i pompowane na uprzednio przygotowane podłoża. Rozpływają się same, poziomują i zagęszczają same, nie wymagają żadnej siatki zbrojącej.

Genialnie proste.
Powstają bez ciężkiego wysiłku fizycznego, ściągania, zacierania i gładzenia absolutnie bezspoinowe, gładkie, wielkie powierzchnie o stałej, wysokiej wytrzymałości. gotowe do dalszego powlekania lub odkładania.

Czyste budowy.
Budowa pozostaje czysta, nie jest konieczny magazyn, występuje niewielka ilość odpadów. Kompletny system spełniający indywidualne wymagania.

Ten pomysł nazywa się pewność systemowa.
Wszystkie materiały uzupełniające, potrzebne do całego systemu podłóg, dostarczane są na podstawie ofert naszych firm partnerskich i są zgodne z wymogami naszych systemów: taśma przyścienna, papier posadzkowy do przykrycia warstw izolacyjnych, materiały izolacyjne wszystkich odmian, masy szpachlowe, środki gruntujące, podsypki, profile spoinowe i jak już wspomniano - dostosowane do wielkości budowy pompy mieszające (do dziennych wydajności sięgających do 1000m2).

Im bardziej kompletny jest system z jednej ręki, tym bardziej ekonomiczne jest planowanie, wykonawstwo, całkowita kalkulacja.

Wylewki samopoziomujące firmy Knauf.
Ten kto może czerpać z know - how liczącego dziesiątki lat, ten szybciej dochodzi do wytrzymałych i nowatorskich rozwiązań. Knauf istnieje ponad 60 lat - ponad pół wieku doświadczenia w budownictwie. Płynne jastrychy firmy Knauf stanowią znaczący postęp dla całego budownictwa.

Odnosi się to zarówno do budownictwa mieszkaniowego, budowy obiektów, przebudowy lub renowacji, jak i do dziedzin o specjalnych wymaganiach, jak budowa kuchni, łazienek i piwnic oraz do budowy strychów. Knauf oferuje indywidualne rozwiązania pod kątem zróżnicowanych zadań. Płynne jastrychy firmy Knauf dają się łatwo nakładać, same się rozprowadzają i można po nich chodzić po 24 godzinach. Nierówne powierzchnie i uciążliwe poprawki należą do przeszłości. Płynny jastrych daje się bezproblemowo wylewać, np. przy wykańczaniu strychu. Płynny jastrych firmy Knauf jest gotową wymieszana suchą zaprawa przemysłową, która na budowie jest tylko rozrabiana czysta wodą. Daje to na budowie pewność jakości dzięki wykluczeniu z założenia wszelkich możliwych pomyłek przy mieszaniu składników. Płynny jastrych firmy Knauf umożliwia oszczędność czasu przy pracy. Środowisko nie jest zanieczyszczane. Zależnie od wielkości budowy do pompy mieszającej T2E podaje się jastrych z worków lub automatycznie z kontenerów.

Plac budowy pozostaje wolny od zanieczyszczeń i wypełniaczy. Praca z płynnym jastrychem to czysta sprawa.

Płynne jastrychy firmy Knauf: rozbudowa systemowa. Dla każdej dziedziny, zastosowań jest odpowiedni jastrych. Knauf gwarantuje zawsze ekonomiczne rozwiązanie. U firmy Knauf od początku, wszystko pochodzi z jednego źródła. Od materiałów budowlanych, poprzez akcesoria, aż do narzędzi i maszyn. I od samego początku Knauf udziela wyczerpujących porad.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne nie jest dla nas pustym frazesem.
W naszych nowych zakładach produkcyjnych i biurach handlowych nie tylko tworzymy nowe miejsca pracy, możemy również obchodzić się z naturalnymi surowcami w sposób bardziej oszczędny i ostrożny. Oznacza to dla nas odpowiedzialne zastosowanie gipsu naturalnego oraz identycznego z nim pod względem biologii budowlanej, gipsu syntetycznego. Tak właśnie rozumiemy pojęcie odpowiedzialności za naszą naturę i przestrzeń życiową naszych dzieci.

Wraz z firmą Knauf przyspieszacie Państwo tempo.
Płynne jastrychy firmy Knauf umożliwiają wysokowydajne, mechaniczne układanie i tworzą absolutnie poziomą, równą powierzchnię. Są neutralne dla atmosfery w pomieszczeniu, dają się układać na dużych powierzchniach w sposób bezspoinowy, nie tworzą zagłębień. Dzięki tym właściwościom są bardzo szybkie, oszczędzają późniejszych, pracochłonnych robót i poprawiają Państwa kalkulacje.

Teraz wraz z kompletną logistyką.
Potrzebujecie Państwo pompy mieszającej do jastrychu - nowa kompletna logistyka Ferro 100 jest w krótkim czasie zawsze tam, gdzie powinien płynąć jastrych. Zapewniamy transport i odpowiednie przygotowanie maszyn do jastrychu, kontenerów i płynnych jastrychów firmy Knauf.

Wysoka wydajność.
Ferro 100 przekonuje dzięki swojej wysokiej wydajności: 100 l/min. lub 6 m3 lub 170 m2 na godzinę, przy grubości warstwy jastrychu 35 mm. Możliwa jest także odległość podawania, wynosząca 150 m przy wysokości podawania 50 m.

technologie

technologie

technologie