BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

technologie

Systemy Knauf FIREBOARD

Tym materiałem można się zachwycać, bo jest on sprawdzony pod każdym względem. Knauf - Fireboard, niepalna płyta gipsowa klasy materiałów budowlanych A1 (wg. AT-15-2939/2001 oraz DIN 4102) do konstrukcji ognioochronnych o klasie odporności ogniowej do EI 180 z rdzeniem z gipsu specjalnego, otoczonym warstwą z niepalnego włókna szklanego.
Na niewystarczającą ochronę pożarową nie można pozwolić sobie ani dziś ani jutro. Korzystne cenowo rozwiązania z ekonomicznymi systemami firmy Knauf i to pod dwoma względami.

Jako środek zapobiegawczy pod względem ochrony przeciwogniowej oraz jako metoda tę ochronę podwyższająca. Smukłe konstrukcje w technologii suchej o najkrótszych czasach montażu. Dla wszystkich zakresów zastosowania, jakie można wymyślić. Ochrona dla poddaszy, części budynków zawierających wartościowe materiały i przedmioty, materiałów łatwopalnych, dróg i tuneli ewakuacyjnych, dla stropów i ścian o wysokości do dziewięciu metrów.

Fireboard jest również ekonomicznym rozwiązaniem jako okładzina słupów i dźwigarów, w przypadku konstrukcji nośnych, stropów drewnianych, kotłowni i oczywiście jako odbudowa kanałów kablowych i wentylacyjnych lub ochrony instalacji przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz. Nikt w prawdzie nie cieszy się z ognia, ale system Knauf Fireboard może być powodem do radości. Innowacyjne bezpieczeństwo, najbardziej aktualne u firmy Knauf.

Wymyśliliśmy to, by nie trzeba było łamać sobie głowy nad zabezpieczeniem stropu. Systemy sufitowe Fireboard jako gładkie stropy podwieszone wypełniają same w sobie lub w połączeniu ze stropem właściwym najwyższe wymagania dotyczące odporności pożarowej. Wszystkie systemy sufitowe składają się z podwieszonego rusztu z profili CD 60 x 27 x 06 z okładziną z niepalnej płyty Fireboard. Płyty Fireboard mocuje się poprzecznie do profili nośnych przy pomocy blachowkrętów firmy Knauf, rozpoczynając od środka lub narożnika płyty. Dzięki temu unika się powstawania wygięć i naprężeń. Ze względów wizualnych polecamy szpachlowanie całej powierzchni przy pomocy Fireboard Spachtee - masy szpachlowej firmy Knauf (zbędne z punktu widzenia odporności pożarowej). Zobaczycie Państwo, że osiągnięcie najwyższego stopnia bezpieczeństwa jest możliwe przy zastosowaniu prostej technologii. Pozostaną, czas i pieniądze na inne rzeczy.

Na tych ścianach pożar może połamać sobie zęby. Rozsądne ekonomicznie prace wykończeniowe z zastosowaniem płyt Knauf Fireboard. Smukłe konstrukcje ścian szkieletowych do oddzielenia obszarów podlegających szczególnej ochronie, składowania wartościowych materiałów i przedmiotów, do ochrony rozmaitych urządzeń. To oznacza w jednym przypadku odporność pożarowa EI120 dla ścian szkieletowych z profilem giętym jako konstrukcja nośną i jednowarstwową okładzina z płyt Knauf Fireboard (d=20 mm), o wysokości do 9 m (K231 /K 232). W innym - ściany z profilami CW 75 lub 100 i jednowarstwową okładzina z płyt Knauf Fireboard (d=20 mm), zapewniające odporność pożarową EI 90 do wysokości 5,00 m (K 233). Przy zastosowaniu profili CW 100 i rozstawu słupków 312.5 mm można osiągać wysokości do 9,00 m (K 234). Ściana szybów instalacyjnych (K 251 ) - do jednostronnego montażu - zapewnia z obu stron odporność przeciwpożarową EI90.

System K 251 Ściana szybu instalacyjnego Knauf Fireboard EI90

Konstrukcja ściany:
Smukłe ściany o szkielecie metalowym o wysokości do 5,00 m z jednostronną lub dwuwarstwową okładziną z płyt Knauf Fireboard i dwoma, połączonymi ze sobą profilami CW 50, mocowanymi do podłoża i stropu w profilach UW. Materiał izolacyjny z wełny mineralnej jest wsunięty w profile CW.

Na co można zdać się w przypadku dźwigarów i słupów. Knauf Fireboard jest ekonomicznym sposobem ochrony dźwigarów i słupów przed uszkodzeniem przez pożar. Dotyczy to naturalnie w sposób szczególny belek i słupów drewnianych, przy czym można zrezygnować z konstrukcji nośnej, a mimo to osiągnąć odporność pożarowa EI90. Przede wszystkim na poddaszach. Stosując jednowarstwową okładzinę z płyt Fireboard o różnych grubościach można, zależnie od wymogów, uzyskać wszystkie klasy odporności pożarowej w zakresie od EI30 do EI180. W pełni skuteczną ochronę uzyskuje się przy niewielkim zużyciu materiałów i najprostszej technologii montażu. Mając przy tym pewność, że już nic więcej nie zapali się tak szybko.

Obudowy kanałów kablowych systemu Fireboard K 262 "Kanały kablowe E" z odbiorem funkcjonalnym zapewniają instalacjom ochronę przed oddziaływaniem ognia od zewnątrz. System Fireboard K 261 "Kanały kablowe I" chroni pomieszczenia przed oddziaływaniem ognia od wewnątrz (np. pożar kabla). Kanały kablowe firmy Knauf składają się - tak jak i kanały wentylacyjne - z podwieszonej konstrukcji z gwintowanych prętów z trawersami z szyn perforowanych i leżącego na nich kanału kablowego o podwójnych ściankach z płyt Knauf Fireboard. Dolne narożniki są usztywnione kątownikami i umocowane przy pomocy blachowkrętów firmy Knauf do płyt Fireboard. Kanały kablowe na szynach perforowanych, jak również rynny kablowe w kanałach układa się na podkładkach z pasków płyt Fireboard o szer. 100 mm (d=15 mm). Pokrywa jest nałożona, przykręcona na krawędziach i możliwa do zdemontowania przy układaniu dodatkowych instalacji.

Kanały wentylacyjne K 271 Knauf Fireboard zapierają ogniowi dech. Kanały wentylacyjne składaj się przeważnie z blachy, która w przypadku pożaru szybko się odkształca. Otwiera to drogę do niekontrolowanego pożaru. Dlatego też Knauf rozwinął system obudów Fireboard do pionowych i poziomych kanałów wentylacyjnych. Z podobnie łatwymi technologiami montażu jak tego typu produkty, niepalne płyty Fireboard osiągają podwyższone czasy odporności: w przypadku pożaru do 120 minut! Dzięki temu kanały wentylacyjne Fireboard są idealną obudową, która spełnia wymogi nie tylko instytucji budowlanych, lecz również rachunku ekonomicznego. Gdy chodzi o niezawodną ochronę przeciwpożarową Knauf oferuje Państwu nowoczesne rozwiązania we wszystkich dziedzinach prac wykończeniowych. Przekonajcie się Państwo sami.