BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

oferta

Wachlarz działań firmy jest szeroki, zarówno pod względem formy jak i funkcji. Zakres prac firmy obejmuje obiekty użyteczności publicznej, biurowe, handlowe, rekreacyjne, mieszkaniowe.

Ofertę BAU-GIPS stanowią prace z zakresu suchej zabudowy płytami G-K:

  • ścianki działowe, sufity podwieszane, sufity mineralne
  • adaptacja poddaszy, sztukateria

Oraz prace ogólnobudowlane: malowanie, flizowanie, rekonstrukcja obiektów zabytkowych, itp.

GWARANCJA

  • Na wykonane prace wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji.
  • Bieg gwarancji, rozpoczyna się od daty odbioru wykonanych prac przez Inwestora.
  • Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych wad i usterek w ciągu 48 godzin licząc od daty zgłoszenia.
  • Naprawa lub wymiana wystąpi na zasadzie zamiany.

ETAPY PRAC

Cały projekt zostanie podzielony na etapy. Każdy etap posiada określone cele, które w trakcie jego trwania muszą zostać osiągnięte. Taki podział umożliwia lepszą organizację pracy oraz daje Państwu możliwość bieżącej weryfikacji jej wyników.

BAU-GIPS