BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

technologie

Systemy zabudowy poddaszy

Okładziny firmy KNAUF na poddaszach.

Konstrukcja:

Okładziny firmy Knauf montuje się na konstrukcji drewnianej z listew (łat) montażowych (D611 ) lub konstrukcji metalowej z profili montażowych (D612) na jętkach, krokwiach i ściankach kolankowych.
szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku zostają przeniesione na konstrukcję okładziny.
przy długościach boków powyżej ok. 15 m i znacznie zwężonych powierzchniach sufitów (np. zwężenia spowodowane uskokiem ściany) szczeliny dylatacyjne są również wymagane połączenia z elementami budowli, mającymi bezpośredni kontakt z powietrzem zewnętrznym muszą być wykonane w sposób wiatroszczelny.

Montaż
Konstrukcja nośna
mocowanie przy pomocy uchwytów bezpośrednich do listew drewnianych, utrzymujących płyty izolacji cieplnej lub bezpośrednio do krokwi, jętek i kleszczy - elementów drewnianej więźby dachowej.
mocowanie do stropów w stanie surowym wykonanych z innych materiałów: zamocowania specjalnego przeznaczenia. - rozstaw zamocowań - patrz tablica D611/D612
listwy montażowe (D611 ) lub profile montażowe (D612) należy zamocować i połączyć przy pomocy uchwytów bezpośrednich w ten sposób, by tworzyły jedną płaszczyznę.
rozstawy osiowe listew/profili - patrz tablice D611/ D612
Pokrycie - układanie płyt gipsowo-kartonowych prostopadle do listew montażowych (D611) i profili montażowych (D612). Styk krawędzi poprzecznych należy przesuwać o ok. 400 mm i umieszczać na listwach (D611) lub profilach montażowych (D612). Krawędzie poprzeczne należy ściąć przy szpachlowaniu (Uniflott) bez użycia taśmy spoinowej.
mocowanie płyty należy rozpoczynać w środku lub narożniku, by uniknąć jej odkształcenia. Płyty przy mocowaniu należy mocno docisnąć do konstrukcji nośnej. Mocowanie przy pomocy blachowkrętów zgodnie z tablicą.
Rozstaw blachowkrętów do mocowania pokrycia na sufitach i skosach dachów max. 170 mm, na ściankach kolankowych max. 250 mm zgodnie z normą ONORM B 3415. Przy pokryciu wielowarstwowym można stosować do mocowania pierwszej warstwy rozstawy trzykrotnie większe, o ile druga warstwa mocowana jest tego samego dnia.
Blachowkręty wa. NORM - DIN 18182 - mocowanie do konstrukcji drewnianej i metalowe

Gr. płyty
gips.-karton na konstrukcji
drewn. na konstrukcji
metal.
15 mm TN 35 TN 25
2 x 15 mm TN 35+TN 55 TN 25+TN 45

Obróbka (wykończenie) spoin
Szpachlowanie ręczne bez taśmy spoinowej przy pomocy środka Knauf-Uniflott, z użyciem taśmy spoinowej przy pomocy wypełniacza spoin firmy Knauf typu Leicht lub Knauf-Jointfiller-Super. Szpachlować również główki blachowkrętów. Przy pokryciu dwuwarstwowym wypełnić należy spoiny pierwszej warstwy. W przypadku zastosowania lanego asfaltu spoinowanie płyt należy przeprowadzić po wykonaniu jastrychu. - w czasie szpachlowania temperatura powietrza i powierzchni musi wynosić min. +5 stopni C (NORM B 3415).Ze względów konstrukcyjnych szczególnie dokładnie należy zaszpachlować, używając taśmy spoinowej, miejsca przejścia sufitu w skos dachu i skosu dachu w ściankę kolankową (również z użyciem Uniflott).

Wykończenie powierzchni
Przed malowaniem lub naniesieniem innej powłoki płyty należy zagruntować. Środek gruntujący należy dostosować do rodzaju wykończenia. Na płyty gipsowo-kartonowe firmy Knauf można nanosić następujące rodzaje powłok:
farby: farby dyspersyjne na bazie tworzyw sztucznych zmywalne i odporne na ścieranie,
tynki ze sztucznych żywic np. tynki strukturalne firmy Knauf (farby dyspersyjne z wypełniaczem kwarcytowym),
materiały malarskie z efektem wielobarwnym,
farby olejne,
lakiery matowe,
farby na podłożu żywic alkidowych,
farby na podłożu żywic polimeryzatowych,
lakiery poliuretanowe (PUR),
lakiery epoksydowe (PP) - zgodnie z wymaganiami i zastosowaniem.
tapety: papierowe, tekstylne i z tworzyw sztucznych. - okładziny ceramiczne.
farby wapienne, na podłożu szkła wodnego i silikatowe nie są dopuszczone do stosowania na podłożach z płyt gipsowo-kartonowych.
dyspersyjne farby silikatowe można stosować przy dopuszczeniu ze strony producenta farby i dokładnym przestrzeganiu jego zaleceń.
Na powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych, które przez dłuższy czas narażone są na działanie światła mogą wystąpić zażółcenia. Dlatego też zaleca się wykonanie próby malarskiej na większej powierzchni z fragmentami szpachlowanymi włącznie. Ewentualnym zażółceniom zapobiec można skutecznie tylko przy zastosowaniu specjalnego środka gruntującego.