BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

technologie

Systemy suchych podłóg Knauf

Na każdym kroku uczucie pewności.

Odnosi się to oczywiście też do izolacji cieplnej i tłumienia hałasu. Na przykład dzięki systemowi F142 z trzech sklejonych ze sobą płyt podkładowych GK firmy Knauf, każda grubości 8mm, w wykonaniu na wpust i pióro. Do tego na spodzie elementów polistyren piankowy grubości 20, 30 lub 50 mm jako warstwa tłumiąca. Jest to doskonałe połączenie racjonalnego sposobu pracy z wyrafinowanym wykorzystaniem produktu. Zależnie od podłoża, także system F141 może być właściwym sposobem na podłogę. Odchodzi tu warstwa polistyrenu piankowego. W każdym przypadku Knauf ma zawsze do dyspozycji sprawdzony w praktyce system podkładów suchych F142 i F141.

Suche podkłady posadzkowe firmy Knauf Wariant F 141 bez materiału izolacyjnego.

Element podkładu posadzkowego E 141. Składa się z trzech sklejonych ze sobą płyt podkładowych GK firmy Knauf, każda grubości 8 mm, w wykonaniu na wpust i wypust. Wielkość: 600 x 2000 mm. Grubość całkowita: 25 mm. W celu zlikwidowania nierówności i różnego nachylenia podłoża suchy podkład firmy Knauf F 141 jest układany na suchej podsypce firmy Knauf. Daje ona ponadto odczuwalny efekt tłumienia hałasu.
Przykłady wykonania: W przypadku niewielkich nierówności podłoża 0-10 mm wyrównuje się je płynną szpachlówką firmy Knauf. Przy warstwach grubości 10-20 mm płynną szpachlówkę firmy Knauf należy zmieszać z piaskiem (1:2) lub mieszaniną piasku i cementu (1:5). Folię polietylenową należy układać dopiero po wyschnięciu warstwy wyrównującej. Wyrównanie podłogi surowej przy pomocy suchej podsypki firmy Knauf (minimalna grubość podsypki 20 mm, maksymalna - 50 mm). W tym przypadku folię układa się bezpośrednio na surowej podłodze. Wyrównanie różnic poziomów ponad 50 mm przy pomocy podsypki suchej firmy Knauf i pokrycia, np. z płyt GKB o grubości 12,5 mm lub PS 20 0 grubości 20 mm, albo lekkich płyt budowlanych wiązanych cementem. Większe różnice poziomów można wyrównywać przy pomocy betonu lekkiego. Folię układa się dopiero po wyschnięciu. W przypadku drewnianych stropów belkowanych i innych stropów o budowie warstwowej paroprzepuszczalnej nie układa się folii polietylenowej. W przypadku obecności wykładzin nawierzchniowych paroszczelnych lub hamujących przenikanie pary, na spodzie całej konstrukcji należy zastosować barierę paroszczelności.

Połączenia z podłogami masywnymi, np. w strefie drzwi: suchy podkład winien być obramowany kątownikiem i umocowany, najlepiej zaprawą. Folię układa się na kątownik. Stara lecz wytrzymała, równa podłoga drewniana: niewielkie nierówności (wydeptane) wyrównuje się przed położeniem suchego podkładu firmy Knauf za pomocą warstwy pośredniej (np. tektury falistej).

Suche podkłady posadzkowe firmy Knauf. Wariant F 142 z materiałem izolacyjnym.

Kompleksowy element podkładu posadzkowego F 142.Do izolacji cieplnej i tłumienia hałasu. Składa się z trzech sklejonych ze sobą płyt podkładowych GK firmy Knauf, każda grubości 8 mm, w wykonaniu na wpust i wypust. Na spodzie elementów jest dodatkowo warstwa tłumiąca z polistyrenu piankowego grubości 20, 30 lub 50 mm. Wielkość: 600 x 2000 mm. Grubość całkowita: 45, 55 lub 75 mm.

Przykłady wykonania:
W przypadku niewielkich nierówności podłoża 0-10 mm wyrównuje się je płynną szpachlówką firmy Knauf. Przy warstwach grubości 10-20 mm płynną szpachlówkę firmy Knauf należy zmieszać z piaskiem (1:2) lub mieszanina piasku i cementu ( 1:5).. Folię polietylenowa należy układać dopiero po wyschnięciu warstwy wyrównującej.. Wyrównanie podłogi surowej przy pomocy suchej podsypki firmy Knauf (minimalna grubość podsypki 20 mm, maksymalna - 50 mm). W tym przypadku folię układa się bezpośrednio na surowej podłodze. Wyrównanie różnic poziomów ponad 50 mm przy pomocy podsypki suchej firmy Knauf i pokrycia, np. z płyt GKB o grubości 12,5 mm lub PS 20 o grubości 20 mm, albo lekkich płyt budowlanych wiązanych cementem. Większe różnice poziomów można wyrównywać przy pomocy betonu lekkiego. Folię układa się dopiero po wyschnięciu. Jeżeli grubość warstwy wyrównującej jest stała, np. przy rurach ułożonych na stropie, to można zastosować lekkie płyty budowlane wiązane cementem. Nie likwiduje się w ten sposób nierówności podłoża. Rury należy owinąć wełna mineralna. Połączenia z podłogami masywnymi, np. w strefie drzwi: z suchego podkładu należy na brzegu usunąć piankę polistyrenową i obramować podkład kątownikiem. Kątownik dobrze jest umocować zaprawą. Patrz rys. 7.Stara lecz wytrzymała, równa podłoga drewniana: niewielkie nierówności (wydeptane) wyrównywane są kompleksowym elementem suchego podkładu posadzkowego firmy Knauf bez dodatkowych materiałów wyrównujących. W przypadku drewnianych stropów belkowanych i innych stropów o budowie warstwowej paroprzepuszczalnej nie układa się folii polietylenowej. W przypadku obecności wykładzin nawierzchniowych paroszczelnych lub hamujących przenikanie pary, na spodzie całej konstrukcji należy zastosować barierę paroszczelną. W pomieszczeniach niepodpiwniczonych z zasady pod podkładem należy zastosować odpowiednie uszczelnienie.
Przygotowanie i układanie suchych podkładów posadzkowych firmy Knauf F141 i F142
Etapy postępowania przy układaniu suchych podkładów E 141 i E 142.

Kontrola podłoża i ewentualnie wykonanego wyrównania poziomu.

Folię polietylenową o grubości 0,2 mm układa się z zakładem o szerokości minimum 20 cm. W celu oddzielenia suchych podkładów posadzkowych firmy Knauf od ścian i innych elementów budowlanych konieczne są brzegowe pasy izolacyjne.
Układanie elementów podkładu odbywa się od lewej strony do prawej.

Układanie suchego podkładu posadzkowego firmy Knauf na suchej podsypce firmy Knauf najlepiej zacząć od drzwi i posuwać się w głąb pomieszczenia. Nadmiar płyty powstały z powodu wypustu odcina się w strefie połączenia ze ścianą. Do obcinania najlepiej nadaje się rozpłatnica lub elektryczna piła otwornica.

Elementy układa się w sposób ciągły, tj. reszta jednego ułożonego rzędu stanowi początek następnego. W ten sposób nie powstają odpady.

Przy układaniu elementów suchego podkładu posadzkowego firmy Knauf nie mogą powstać krzyżowania, a wzajemne przesunięcie fug musi wynosić co najmniej 25 cm. Osiąga się to przez odpowiednie obcięcie płyt pierwszego rzędu.

W strefie drzwi należy zwrócić uwagę, aby np. gładki styk podkładu był odpowiednio podchwycony. W tym celu należy, np. z podkładu suchego F 142 z obu stron usunąć około 5 cm spienionego polistyrenu, aby gładki styk podchwycić płytą z tworzywa drzewnego 0 szerokości 10 cm i grubości przynajmniej 19 mm, przykleić i skręcić wkrętami.

W strefie połączeń na wpust i wypust oraz połączenia schodkowe elementów suchego podkładu firmy Knauf, stosuje się klej firmy Knauf do podkładów nanoszony pistoletem z wymiennym dozownikiem. Na zakończenie należy elementy dosunąć i docisnąć. Służy do tego przyrząd montażowy TUB. Nadmiar kleju firmy Knauf do podkładów występujący z połączeń (fug) służy do zaszpachlowania fug, o ile wystąpi wystarczająca ilość kleju. Jeżeli nie, to używa się dodatkowych ilości kleju. Dzięki zaszpachlowaniu połączeń klejem firmy Knauf do podkładów następuje dodatkowe wzmocnienie elementów w strefie połączeń. Poza tym unika się dzięki temu wsiąkania i pękania szpachlówki na połączeniach elementów, gdyby podkład miał być szpachlowany.

Połączenia z podłogą masywną, wykładziną z płyt kamiennych, ceramicznych itp.. należy podchwycić kątownikiem. Unieść przy tym folię! W wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka) podkład i sąsiadujące strefy ścian należy na złączeniu uszczelnić masą uszczelniającą.

Obróbka powierzchni suchych podkładów posadzkowych firmy Knauf F141 i F142.

Przy układaniu samoprzylepnych płytek dywanowych, gotowego parkietu (parkietu mozaikowego itp..) przed naniesieniem kleju należy zagruntować suchy podkład posadzkowy firmy Knauf w celu związania pyłu. Zagwarantuje to silniejsze połączenie płytek lub parkietu z podkładem.
Do klejenia mozaiki i gotowego parkietu zalecamy użycie kleju do parkietu na bazie rozpuszczalnika (np. Stauf-WFR-2).

Jeżeli po podłodze ma się poruszać wózek inwalidzki, to suchy podkład posadzkowy firmy Knauf musi być na całej powierzchni zaszpachlowany płynną szpachlówką firmy Knauf na grubość około 2 mm.

Szczelina na rozszerzalność materiałów między ścianą i podkładem lub między ścianą i naklejonym parkietem musi\ wynosić przynajmniej 1 cm.

Przed ułożeniem PCW lub podobnych cienkich wykładzin konieczne jest przeprowadzenie szpachlowania całej powierzchni płynną szpachlówką firmy Knauf po uprzednim zagruntowaniu. Zagruntowana powierzchnia musi przed przystąpieniem do dalszych prac całkowicie wyschnąć. Również przy wykładzinach dywanowych zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni, chociaż nie jest bezwzględnie konieczne. Wykładziny z PCW lub dywanowe można układać, po całkowitym wyschnięciu warstwy szpachlówki, na klej do wykładzin podłogowych firmy Knauf. W przypadku wykładzin elastycznych (np. PCW) łączenia należy zgrzać. Późniejsze usuwanie wykładzin jest łatwiejsze, jeżeli zastosuje się przed klejeniem gruntowanie ułatwiające zdejmowanie wykładzin.

Nadające się do tego celu dywany można również np. w pokoju wypoczynkowym lub gościnnym rozpinać na podłodze. Służące do tego celu listwy z gwoździami muszą być na całej powierzchni przyklejone i przykręcone na kołki rozporowe.