BAU-GIPS - o firmie   •   oferta   •  technologie   •   realizacje   •   kontakt  

technologie

Systemy ścian szkieletowych

Ściana instalacyjna firmy Knauf spełnia wszystkie życzenia elastycznego podziału pomieszczeń i łatwej, suchej przebudowy.

Ściany szkieletowe firmy Knauf wytrzymują próbę w tysiącach obiektów. Wszystkie ich zalety tkwią również w ścianie instalacyjnej firmy Knauf. Jest ona przystosowana do przyjęcia instalacji zasilających i odprowadzających (woda, kanalizacja) lub wentylacyjnych i odpowietrzających. Grubości ścian kształtują się zależnie od umieszczonych w nich elementów. Pokrycie metalowej konstrukcji wykonane jest z płyt gipsowo - kartonowych firmy Knauf. Podział pomieszczeń może być ustalony lub zmieniony bezpośrednio przed montażem ściany.

 • Ściana instalacyjna firmy Knauf w budowie i konstrukcji

Konstrukcja składa się z zamocowanych do podłoża i stropu profili UW. Między nimi ustawione są profile CW jako podwójny szkielet. Szerokość profili: 50mm.

 • Pokrycie ścian

Wielkopowierzchniowe pokrycie jest dwuwarstwowe, zależnie od wymagań wykonane z: płyt ognioochronnych firmy Knauf, płyt promieniochronnych firmy Knauf, płyt impregnowanych rdzeniowo firmy Knauf GKBI do pomieszczeń wilgotnych lub płyt Knauf - Fireboard. Grubość płyt kształtuje się zależnie od konkretnych wymagań.

 • Racjonalny montaż
 • o dzięki zastosowaniu tylko jednego typu profilu ramy i słupków
 • o dzięki zastosowaniu tylko jednej grubości płyty
 • o dzięki zastosowaniu kompletnego systemu, do którego pasują wbudowywane elementy (ościeżnice drzwiowe, stojaki instalacyjne) i dodatki (kołki rozporowe, listwy cokołowe)
 • o dzięki zastosowaniu czasooszczędnych narzędzi i sprzętu
 • o dzięki własności dostosowywania się do tolerancji wymiarowych
 • o dzięki rozdzieleniu faz roboczych.

Dzięki temu prace wykończeniowe posuwają się jeszcze szybciej.

W celu racjonalnego wykonywania robót wykończeniowych z wykorzystaniem systemów ścian szkieletowych firmy Knauf, konieczne jest przestrzeganie poniższych wymogów:

 • połączenia z otaczającymi elementami budowli powinny być równe i możliwie bez uskoków
 • wszystkie kondygnacje powinny posiadać jednakową wysokość w świetle
 • terminowe uzgodnienie z kierownictwem budowy dostaw materiałów ściennych. Macie Państwo w tym przypadku do dyspozycji System Transportowy firmy Knauf.
 • terminowe uzgodnienie z kierownictwem budowy przebiegu prac poszczególnych branż.

Ściana instalacyjna firmy Knauf.

W przypadku ściany instalacyjnej firmy Knauf chodzi o pokryty dwuwarstwowo szkielet z profili CW 50. Profile CW są połączone na wysokości 90 i 180 cm paskami płyt gipsowo - kartonowych o szerokości 30 cm. Ta konstrukcja ścienna służy przeważnie do prowadzenia instalacji, zasilenia i odprowadzenia, doprowadzenia i odprowadzenia powietrza, rur odciągowych itp. Grubość ściany jest określona poprzez rodzaj wbudowanych instalacji oraz sposób ich prowadzenia w ścianie. Przy np. tylko pionowym prowadzeniu rur kanalizacyjnych do WC wystarczy odstęp pomiędzy płytami pokrycia = 170 mm (odpowiada grubości ściany = 220 mm). W przypadku poziomego prowadzenia instalacji wymagany jest odstęp = 220 mm (odpowiada grubości ściany = 270 mm). Do zamocowania rur pionowych lub poziomych we wnętrzu ściany, można zastosować obejmy Müpro w połączeniu z szynami kątowymi Müpro. Dzięki zastosowaniu ściany instalacyjnej firmy Knauf macie Państwo możliwość wykonania ściany o dowolnej grubości przy zastosowaniu tych samych profili. Chcecie Państwo znać dalsze szczegóły, spytajcie Państwo nas. Tekst ofertowy otrzymacie Państwo również na zamówienie przez system Knauf - BDS (Baza Danych Systemowych). Kaseta video firmy Knauf zawiera dalsze interesujące informacje na temat ścian instalacyjnych firmy Knauf.

 • Stojak uniwersalny firmy Knauf

Jest ocynkowaną konstrukcją z blachy stalowej, służącą do wbudowania w ścianę instalacyjną firmy Knauf W 116. Rozstaw stojaków wynosi przy tym 600 lub 625 mm. W przypadku przewidzianego zastosowania stojaka uniwersalnego do wiszącej muszli WC lub bidetu, należy zwrócić uwagę na wytrzymałość podłoża (w żadnym wypadku nie montować na pływającym jastrychu). Podstawa z 4 elementami dodatkowymi umożliwia montaż urządzeń wiszących:

 • muszli WC z wbudowanymi spłuczkami,
 • muszli WC z wbudowanymi syfonami (np. system: DAL, Geberit, Mero),
 • muszli WC z nakładanymi spłuczkami (zestaw),
 • bidetów

Korzystna jest bezstopniowa regulacja wysokości trawersu mocującego. Gwintowane sworznie można przestawiać również po zamknięciu ściany

 • Stojak umywalkowy

Ocynkowany stojak ze stali do wbudowania w ściany montażowe (dla rozstawu słupków 600 do 625 mm) przeznaczony jest do mocowania umywalek, wylewek i płuczek do ust (szpitale). Mocowanie obustronne jest możliwe poprzez dodatkowy trawers do szczeliny wewnątrz ściany 75 i 100 mm (-nastawne-). Do obustronnego mocowania na ścianie instalacyjnej firmy Knauf (W 116) wymagane są dwa stojaki do umywalek firmy Knauf. Trawersy i szyny do mocowania rur są regulowane w sposób płynny w kierunku pionowym. Gwintowane sworznie - do mocowania urządzeń sanitarnych - można przestawiać poziomo w trawersach w sposób bezstopniowy. Dzięki "nieginącym" nakrętkom sworznie gwintowane mogą schować się w wewnętrznej przestrzeni ściany, również wtedy, gdy ściana jest już zamknięta bez niebezpieczeństwa upadku nakrętki wewnątrz ściany.

 • Trawersy

Ocynkowana konstrukcja stalowa do wbudowania w ściany szkieletowe do jedno- i dwustronnego mocowania umywalek, pisuarów i bojlerów. Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do sąsiadujących profili CW przy pomocy 4 lub 8 śrub.

 • Szyna do mocowania rur

Ocynkowana szyna stalowa do wbudowania w ściany montażowe, do mocowania instalacji rurowych za np. wannami, armaturą natryskową itp. Dostarczone na zamówienie obejmy montażowe do przejść przez ściany i obejmy wylotowe o średnicy 52 mm można mocować w dowolnym miejscu szyny, do mocowania rur w sposób szybki i pewny przy pomocy śrub młotkowych. Obejmy montażowe mają różne średnice (fi 33, 22, 18 mm) do przejść ściennych. Wszystkie instalacje rurowe należy owinąć materiałem izolacyjnym, przeciwdziałającym przenoszeniu dźwięków.